kk940x350_01

Tilojen mahdollisuudet esille!

  • Ullakkoselvitykset
  • Muutosrakentaminen
  • Laajennukset sekä perusparannukset
  • Layout-suunnitelmat, arkkitehtiselvitykset, myyntikuvat

Kiinteistökehityksen suunnittelupalvelumme ovat kiinteistöjen kehittämiseen ja muutosrakentamisen suunnitteluun suunnattu palvelukokonaisuus. Palvelu on jaettuna kahteen erikseen tai yhdessä toteutettavaan osaan: esiselvitys sekä toteutussuunnittelu.

Esiselvitysvaiheessa tehdään selvitys tilojen kehittämismahdollisuuksista ja tuotetaan tästä selkeä esitys jatkotoimista päättämisen tueksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa esiselvityksen pohjalta valitusta etenemisvaihtoehdosta tuotetaan toteutusasiakirjat sekä konsultoidaan asiakasta kaikissa toteutusvaiheeseen liittyvissä asioissa.

 

Vaihe 1: Tehokas esiselvitys

Esiselvitys on kirjallinen dokumentti nykytilanteesta, selvitetyistä tiedoista sekä uusien käyttötarkoitusten sovittamisesta kyseiseen tilaan. Arkkitehtisuunnittelun sekä tilan dokumentoinnin lisäksi tähän voidaan yhdistää myös esimerkiksi rakenteellisia selvityksiä seinien purkumahdollisuuksista.

Esiselvitysvaihe pidetään tiiviinä ja tehokkaana ja sen tarkoituksena on antaa parhaat mahdolliset tiedot tehdä oikeat valinnat tilan kehittämisen suhteen.

 

Vaihe 2: Osaava toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheessa tuotetaan arkkitehtipiirustukset, rakennustapaselostus sekä hoidetaan tarvittaessa luvitus rakennusvalvonnan kanssa. Toteutussuunnittelun ensimmäinen vaihe on käydä asiakkaan kanssa läpi hankkeen tavoitteet tilojen, kustannusten sekä aikataulun osalta ja ottaa nämä huomioon suunnitteluratkaisuissa kaikilta osin. Tarkemmat suunnitelmat käydään läpi asiakkaan kanssa ja niihin tehdään tarvittavat muutokset.

Tämän jälkeen hoidetaan tärkein vaihe, eli itse toteutus, missä suunnittelijan tehtävä on konsultoida asiakasta sekä toimia tämän edunvalvojana sekä rakennusvalvonnan että urakoitsijoiden kanssa asioimisen osalta. Hyvän asiakkaan ja suunnittelijan välisen suunnitteluyhteistyön myötä ratkaisut ovat mahdollisimman suoraan ja muutoksitta toteutettavissa, mikä nopeuttaa työmaa-aikaa, helpottaa kokonaisuuden ohjausta ja säästää kustannuksia.

avainsanat: ullakkosuunnittelu ullakon arkkitehtisuunnittelu ullakon lisärakentaminen ullakkoasunnot esiselvitys arkkitehtiselvitys arkkitehtiesiselvitys arkkitehti  kiinteistökehitys laajennukset perusparannukset perusparannus myyntikuvat

ESIMERKKIHINTOJA:

Ullakkoselvitys 300m2
alk. 1.200 Eur + alv

Alustavat suunnitelmat ja väritetyt esittelypohjapiirustukset 300m2
alk. 1.800 Eur + alv
 


OTA YHTEYTTÄ!

Lisätiedot, tarjouspyynnöt:
Otso Virtanen
otso@arkhelsinki.fi
040 700 6677
 


LISÄTIETOJA

Hinnat & hankinta

Tarjouspyyntölomake
 


ESITTELYPROJEKTEJA

UR_008

katso kaikki esittelyprojektit >>>